Tạm ứng cổ tức là gì? Quy trình và quy định về tạm ứng cổ tức

Đầu tư cổ phiếu – chứng khoán, chắc hẳn bạn biết rõ cổ tức là gì rồi. Cũng như điều kiện để trở thành cổ đông và các quyền lợi mang lại. Trong đó, có một hình thức mà nhà đầu tư có thể nhận được cổ tức trước khi kết thúc năm tài chính, được gọi là Tạm ứng cổ tức.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tạm ứng cổ phiếu là gì? Và hình thức tạm ứng này có đặc điểm như thế nào? Và quy trình cũng như quy định để nhận tạm ứng như thế nào?

Tạm ứng cổ tức là gì?

cổ tức
Cổ tức là quyền lợi các cổ đông nhận được từ công ty

Cổ tức chính là quyền lợi mà một cổ đông, là cá nhân hay là tổ chức, được nhận, từ một công ty cổ phần.

Khi cổ đông muốn được nhận trước toàn bộ hoặc phần cổ tức thì sẽ cần yêu cầu được tạm ứng cổ tức. Hình thức tạm ứng này rất phổ biến trên thực tế với nhiều cổ đông.

Hình thức tạm ứng là quyền lợi của cổ đông và được đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, dựa vào lợi nhuận doanh nghiệp đạt được, với quyết định từ Hội đồng quản trị, sẽ ảnh hưởng đến mức tạm ứng cổ tức thực tế.

Mặt khác, mức tạm ứng sẽ là một phần nhỏ so với dự kiến. Từ 1% ~ 5% hoặc cao hơn, tùy vào một số trường hợp.

Hơn nữa, mức tạm ứng có thể được điều chỉnh. Công ty sẽ trả lại một phần hoặc toàn bộ phần đã trả. Trong trường hợp trong năm hoạt động kinh doanh mức lợi thực tế không đủ khả năng trả số tiền tạm ứng ban đầu.

Đâu tư cổ phiếu – chứng khoán, bạn đừng bỏ qua nền tảng Fmarket nhé!

Quy trình tạm ứng cổ tức

Điều kiện bạn có thể nhận được tạm ứng cổ tức là gì? Đó chính, từ những hoạt động kinh doanh, công ty có lợi nhuận sau thuế.

Khi đủ điều kiện nhận tạm ứng, nhà đầu tư sẽ được nhận từ một phần được trích của công ty từ lãi sau thuế. Mức tạm ứng sẽ được chi trả tùy theo từng diện. Từ tổng tiền cùng tỷ lệ cổ tức và hình thức chi trả. Theo đồng ý phê duyệt từ ban lãnh đạo công ty thông qua các cuộc họp.

Sau khi triệu tập họp Đại hội cổ đông, có các vấn đề về tạm ứng cổ tức được quyết định như sau:

  • Mức trả cổ tức cho từng cổ phần;
  • Thời gian và thủ tục chi trả;
  • Thông qua tạm ứng cổ tức năm và trả ngay vào thời gian nào;
  • Đại hội cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quy trình.

Quy định về tạm ứng cổ tức

tạm ứng cổ tức
Điều kiện quy định về tạm ứng cổ tức cần được tuân thủ theo quy định của pháp luật

Công ty phải đạt đủ tất cả điều kiện mới có thể thực hiện tạm ứng cổ tức. Theo Khoản 4, Điều 132 luật doanh nghiệp 2014, theo pháp luật Việt Nam.

Mặt khác, với những công ty, doanh nghiệp nước ngoài sẽ có những điều kiện khác.

Để tạm ứng cổ tức, dưới đây là các điều kiện công ty cần tuân thủ thực hiện:

  • Luật và quy định pháp luật: Pháp luật quy định đầy đủ về điều kiện để tạm ứng cổ tức. Công ty khi thực hiện cần tuân thủ thực hiện. Các quy định có thể bao gồm các quy định liên quan đến kế toán, quản lý công ty, tài chính và pháp lý.
  • Tình hình tài chính: Điều kiện công ty ổn định về tài chính. Tài chính ổn định đảm bảo cho quá trình chi trả cổ tức. Có thể sẽ không được phê duyệt cho tạm ứng cổ tức nếu công ty không đăng gặp khó khăn về tài chính.
  • Quyết định hội động quản trị (HDQT)/hội đồng cổ đông (HDCD): Thông qua các cuộc họp, HDQT/HDCD sẽ quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức. Mặt khác, lợi nhuận và khả năng tài chính, và các yếu tố khác về hoạt động công ty, sẽ ảnh hưởng để quyết định tạm ứng.
  • Ngày ghi danh cổ đông: Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông đã đăng ký danh sách để nhận tạm ứng.
  • Thời gian thực hiện: Dựa theo quy định của pháp luật công ty sẽ tuân thủ đúng về thời gian tạm ứng. Cổ đông sẽ nhận được thông báo một cách chi tiết.

Xem thêm bài viết: Chỉ số FTSE 100 là gì?

Lời kết

Đầu tư cổ phiếu đã, và đang là cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay. Trong đó, một trong những quyền lợi được hưởng của nhà đầu tư chính là cổ tức.

Nhìn chung, việc tạm ứng cổ tức sẽ giúp về mặt tài chính cho cổ đông. Mặt khác, qua đó cũng có thể đánh giá được năng lực tài chính công ty. Và, mang đến niềm tin cho các nhà đầu tư về giá trị cổ phiếu của công ty. Hơn nữa, dựa vào đó, công ty cũng dễ dàng quản lý được dòng tiền. Và giúp thu hút thêm nhiều cổ đông.

Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đọc đã hiểu thêm các thông tin hữu ích về tạm ứng cổ tức là gì, quy trình và quy định!

Tổng hợp: Chungkhoan24h.net.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *