Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh – CEO của Chungkhoan24h.net là website chuyên cập nhật, cung cấp thông tin, tin tức, chia sẻ các kiến thức đầu tư, phân tích kỹ thuật tài chính. Giới thiệu và đánh giá các sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch forex, sàn giao dịch tiền điện tử uy tín mà các trader không thể nào bỏ qua.

Thông tin liên hệ tác giả: