Tether là gì? Vì sao nên đầu tư vào USDT?

Đồng tiền điện tử USDT có thể nói chính là đồng coin phổ biến nhất,[...]