Take Profit là gì? Cách cài đặt lệnh này như thế nào?

Nếu đã nghe về Stop loss thì chắc chắn một điều rằng bạn phải biết[...]