SSI iBoard là gì? Mở tài khoản SSI theo cách thức nào?

SSI iBoard được hiểu như thế nào? Đối với các nhà đầu tư chứng khoán[...]