Position Trading là gì? Có nên sử dụng giao dịch Position Trading?

Lợi nhuận trong các khoản đầu tư đểu chịu tác động từ phong cách giao[...]