Mô hình vai đầu vai là mô hình gì? Cách nhận biết thế nào?

Mô hình vai đầu vai từ trước đến nay luôn được tin tưởng và sử[...]