Stonk tại sao phổ biến trong chứng khoán đến vậy?

Trong năm qua, stonk meme ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Xu[...]