Nến Hammer khi sử dụng cần lưu ý những điều gì?

Nến Hammer là một mô hình vô cùng có ích và có tầm quan trọng[...]