Nến Heiken Ashi có bao nhiêu chiến lược giao dịch?

Nến Heiken Ashi là loại hình nến như thế nào trên thị trường tài chính?[...]