Tỷ giá hối đoái trên thị trường hiện nay là thế nào?

Tỷ giá hối đoái là một trong những vấn đề được nhiều người vô cùng[...]