Long Short là gì? Cách sử dụng Long Position và Short Position

Một thuật ngữ mà hầu hết các nhà đầu tư tài chính và forex cần[...]