Nến nhấn chìm giảm được nhận dạng theo cách nào?

Hai mô hình nến nhấn chìm giảm và Bullish Engulfing hay còn gọi là nến[...]

Bullish và những thông tin tất yếu mà bạn cần biết

Với việc đầu tư vào thị trường tài chính hiện nay thì Bullish Bearish là[...]