Panic Sell là gì? Panic Sell ảnh hưởng tâm lý thị trường ra sao?

Trong thị trường tài chính sẽ có nhiều thuật ngữ ám chỉ các hàng đầu[...]