Sàn ECN là gì? Sự khác biệt của ECN với những sàn khác

Hiện nay trên thị trường có hai dạng sàn giao dịch chính là sàn ôm[...]