Net Present Value là gì? Vì sao nên sử dụng NPV?

Bất kể là dự án lớn hay nhỏ, để có thể triển khai đều cần[...]