USD Coin là? Tổng quan thông tin đồng USDC (USD Coin)

Nói đến sự phổ biến của USDC hay USD Coin thì chắc hẳn nếu quan[...]