LayerZero (ZRO): Tổng quan cầu nối cho đa Blockchain

Với việc có khá nhiều blockchain như hiện nay trên thị trường crypto việc di[...]