EOS Coin là gì? Có nên đầu tư đồng EOS Coin không?

Một trong những Blockchain nhận nhiều đánh giá cao trong việc xây dựng các dApps[...]