Sàn Exness giao dịch trên nền tảng MT4 hay MT5?

Thế nào là một sàn giao dịch uy tín và sàn Exness có phải là[...]