Hàng hóa phái sinh có vai trò gì trên thị trường hiện nay?

Hàng hóa phái sinh một thuật ngữ được nhiều người biết đến vì nó được[...]