Sách hay

Sách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett

Sách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett

Sách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin và kiến thức về chứng khoán, những kiến thức hay những từ chuyên ngành đều được giải thích một cách dễ hiểu mà bất cứ ai cũng có thể tiếp thu,…

Bên cạnh đó, những lời khuyên mà Warren Buffett đưa ra đã thay đổi cách nhìn ban đầu của tôi về đầu tư, hướng cho người đọc đi theo con đường đầu tư an toàn và lâu dài, ông đã khẳng định với người đọc con đường đi này là đúng thông qua những câu chuyện của chính mình, những số liệu đầu tư, những con số lợi nhuận không phải của ai khác mà là của chính bản thân mình.

Cuốn sách này tổng kết:

  1. Những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett
  2. Chiến lược đầu tư của Buffett
  3. Sách lược thực hiện của Buffett
  4. Buffett phân tích Báo cáo tài chính
  5. Năm dự án đầu tư kinh điển của Buffett

[sociallocker]Tải Ebook[/sociallocker]

About the author

Ninh Huỳnh

Công việc chính tư vấn tài chính cá nhân (lĩnh vực chứng khoán), thích làm web, marketing online. Mục tiêu tự do tài chính trước tuổi 30 mảng online.

Leave a Comment