Category - Phân tích kỹ thuật

Loạt bài trong Phân tích kỹ thuật này ChungKhoan24h không đi theo giới thiệu cách dùng từng chỉ số như thế nào, và chủ yếu đưa ra 1 chiến lượt dùng các tín hiệu như thế nào trong giao dịch luôn. Vấn đề về code trong Ami các bạn có thể để lại comment trong bài viết để bàn luận. Thanks all